معبودا ! به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند ...!!!!

**********لطيفه**********

1_مادر:پسرجان اسفناج بخور آهن داره و خوب است. پسر:آخه الان آب خوردم مي ترسم توشكمم زنگ بزنه.

2_يك پرتغال خودش را به اين درو آن درزد تا خوني بشه وگرون تربفروشنم.

3_اولي:يك فوتباليست رو اسم ببركه يك درجه بالا تر از رونالدو بهتر باشه دومي:رونالسه.

4_اولي:ميدوني چرا نيوتون از افتادن سيب روي سرش تعجب كرد؟ دومي:چون زير درخت پرتغال خوابيده بود.

5_مادر:پسرم چرادوازده تانان خريدي؟ پسر:چون خودت گفته بودي سه چهارتا.

**********چيستان**********

1_آن كدام كشوراست درپيشاني ماقرار دارد؟

2_آن چيست خرطوم دارد ولي فيل نيست لاستيك دارد ولي ماشين نيست؟

3_آن چيست كه قسمت اوّلش درگلستان و قسمت دوّمش رنگ آسمان است؟

۴ـآن چیست که دست و پاوشکم و دهان دارد اما سر ندارد؟

۵ـچه پرنده ایست که اگر آن را وارانه کنند در آب شنا می کند؟

۶ـآن چیست سنگین است ولی وزن ندارد شیرین است ولی مزه ندارد؟ 

 **********جوابها**********

1_چين 2_جاروبرقي 3_گلابي ۴ـنقطه ۵ـزاغ ۶ـخواب

بزودی با لطیفه ها وچیستان های زیبا تر ...

***نظر لطف کنن فراموش نشه***

سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۸ 20:24 |- .:: TAYYEB ::. -|

ϰ-†нêmê§